htop kurulumu

CentOS 6  için Htop Kurulumu (x64) wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm rpm -ihv epel-release-6-8.noarch.rpm yum install htop CentOS 7 için Htop Kurulumu (x64) wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-10.noarch.rpm rpm -ihv epel-release-7-10.noarch.rpm yum install htop Fedora için Htop Kurulumu yum install htop dnf install htop [Fedora 22+ üzeri sürümler için] Ubuntu ve Debian için Htop Kurulumu sudo apt-get install htop Kurulumu tamamladıktan […]

Devamı »

CentOS 7 komutları

systemctl reboot sistem reboot edilir. yum update işletim sistemi update edilir. yum install wget wget paketini yükler. yum install nano nano düzenleyicisini yükler. Hostname hostname’i gösterir. nmtui ip ayarlarını yapılandırmayı sağlar. systemctl stop firewalld Firewall servisini kapatır. systemctl disable firewalld Firewall reset sonrası kapalı kalır. nano /etc/sysconfig/selinux selinux kapatmaya yarar. “disable” olarak güncelliyoruz. systemctl restart network network servisini restart eder. nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-“networkname” tırnak içindeki yere eskiden […]

Devamı »

plesk varnish kurulumu

1.Apache portunu 80’den değiştireceğiz, 8080 yapalım. Kod: mysql -uadmin -p$(cat /etc/psa/.psa.shadow) -D psa -e’replace into misc (param, val) values (“http_port”, 8080);’ /usr/local/psa/admin/bin/httpdmng –reconfigure-all Portumuz 8080 oldu. 2.httpd.conf içerisinde Listen kısmını düzenleyelim Kod: nano /etc/httpd/conf/httpd.conf Listen portunu yeni portumuzla değiştirelim. 3.Atomic reposunu varnish kurulumu için aktifleştirelim Kod: wget -q -O – http://www.atomicorp.com/installers/atomic | sh 4.Varnish’i kuralım […]

Devamı »