Plesk panel php sürümü yükseltme

Plesk php sürümünü yükseltmek için aşağıdaki adımları takip ediniz. EPEL ve REMI repolarını güncelleme: wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm sudo rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm Nano ile açtığımız dosyada ilk sıradaki [remi] altında bulunan enabled değerini 1 yapın. Ardından Ctrl + X ile kaydedip çıkın. sudo nano /etc/yum.repos.d/remi.repo   Son olarak da php’yi güncelleyelim: yum install php  

Devamı »