cpanel nginx kurulumu

CPanel / WHM üzerine nginx kurulumunu anlatacağız.

Öncelikle WHM üzerinde Remote Access Key e tıklıyoruz. Ardından açılan ekranda Generate New Key e tıklıyoruz.

Cpanel eski sürümler için;

cd /usr/local/src
wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar
tar xf nginxadmin.tar
cd publicnginx
./nginxinstaller install

Kurulum sırasında “access key doesn’t exist create it in” şeklinde bir hata aldıysanız çözümü;

WHM Panel >> Cluster/Remote Access >> Setup Remote Access Key bölümündeki “Then click Generate New Key” butonuna bir defa tıklamalısınız.

Bu işlemin ardından kurulum işlemini yeniden başlatmalısınız. Böylelikle problemsiz olarak kurulum işlemi gerçekleşecektir.

Kurulum sonrası Nginx çalıştıktan sonra /tmp dizinin otomatik olarak boşaltılmasını sağlamak için WHM >> Plugins >> Nginx Admin bölümünde yer alan cron komutunu SSH üzerinden eklemeliyiz.

Öncelikle cron’un çalışabilmesi için tmpwatch bileşeninin kurulu olmak zorunda. Kurulu değil ise aşağıdaki yum paketi ile kurabilirsiniz.

yum install tmpwatch

 

Cronjob’a eklemek içinse crontab -e komutunu çalıştırıp aşağıdaki kodu ekleyip kaydedin.

0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client

 

Cpanel yeni sürüm için;

cd / rm -f engintron.sh
wget –no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/engintron/engintron/master/engintron.sh
bash engintron.sh install