Starting httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address hatası ve çözümü

Apache web sunucunuza restart atmaya çalıştığınızda bazen aşağıdaki hatayı alabilirsiniz: [[email protected] ~]# service httpd restart Stopping httpd: [FAILED] Starting httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80 (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80 no listening sockets available, shutting down Unable to open logs Problemin çözümü için […]

Devamı »