htaccess 301 yönlendirme

htaccess ile 301 yönlendirme aşağıdaki şekilde yapılabilir.

aşağıdaki şekilde .htaccess dosyanızı oluşturarak 301 yönlendirme yapabilirsiniz.

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
ReWriteCond %{HTTP_HOST} ^(www.)?eskidomain.com$ [NC]
ReWriteRule ^(.*)$ https://www.yenidomain.com/$1 [R=301,L]