Keep-Alive etkinleştirme

SSL bağlantısı yapalım ,

httpd.conf aratalım.

find / -name httpd.conf

 

düzenleyelim.

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

 

KeepAlive Off yazan kısmı On yaparak

service httpd restart

 

yapalım