lamp server yönetimi

MYSQL veritabanı yükleme


Dizin zipleme


Zipten çıkarma


SSH Port değiştirme

Eğer nano komutu çalışmadıysa, “yum install nano -y” ile programı kurabilirsiniz. Açılan editörde aşağıdaki satırı bulun #Port 22

Firewall’a Yeni SSH Portunu Ekleyin

Servisi Yeniden Başlatın

Kontrol
Bu komut ile SSH portun değişip değişmediğini kontrol edin. Eğer *:2210 (ya da girdiğiniz port) görünüyorsa sorun yok demektir:


Saat ayarı

Cron Tanımı

Kaydetmek için:

Sonrasında:

işlem iptali


Dosya izinleri bozulur ise


Sahiplik bilgisi düzenleme