Linux log dosyalarını silme

Diskiniz doluysa ve temizlemek için öneri arıyorsanız;

cpanelin otomatik aldığı backupları temizleyebilirsiniz, scriptlerin oluşturduğu ve yüksek boyutlara ulaşan error_log dosyalarını aşağıdaki komut ile bulup sildirebilirsiniz:

find /home/* -name backup-*.tar.gz -type f -ls -exec rm -f {} \;
find /home/*/.trash/* -type f -ls -exec rm -f {} \;

 

Error log dosyaları için :

find /home/*/public_html -name error_log -type f -ls -exec rm -f {} \;

 

Diğer loglar için :

cd /usr/local/apache/logs

ls -lh | more | head -1

find . -type f -print -exec rm {} \;

cd /usr/local/apache/domlogs/

find . -type f -print -exec rm {} \;

cd /usr/local/cpanel/logs/

find . -type f -print -exec rm {} \;