nginx yapılandırması

Nginx yapılandırmasını yapabilmek için;

worker_processes öğrenme