nginx’te “502 Bad Gateway” hatası nasıl çözülür?

Eğer sitenize ulaşmaya çalıştığınızda “502 Bad Gateway” hatası alıyorsanız aşağıdaki şekilde çözebilirsiniz;

SSH ile bağlanarak

/etc/nginx/nginx.conf
http{
…
proxy_buffer_size 128k;
proxy_buffers 4 256k;
proxy_busy_buffers_size 256k;
…
}
service nginx restart