phpmyadmin file not found çözümü

SSH a giriş yaptıktan sonra ;

lsof -i :8443

ile 8443 portu kullanan işlemleri listeleyip

kill -9 12345 12345

ile bu işlemleri sonlandırıyoruz.  (12345 örnek işlem idleridir)

Son olarak

service sw-cp-server restart