phpmyadmin file not found çözümü

SSH a giriş yaptıktan sonra ;

ile 8443 portu kullanan işlemleri listeleyip

ile bu işlemleri sonlandırıyoruz.  (12345 örnek işlem idleridir)

Son olarak