plesk migrator authorized_keys: Permission denied ve ssh problemi

Plesk migrator ile Cpanel sunucuya bağlandığınız da

stderr: bash: /root/.ssh/authorized_keys: Permission denied

Bu hatayı almanız durumunda aşağıdaki işlemleri yaparak bağlanmayı yeniden deneyiniz.

cd /etc/ssh
chattr -i -u sshd_config

 

chattr -ia /root/.ssh/authorized_keys