Plesk panel php sürümü yükseltme

Plesk php sürümünü yükseltmek için aşağıdaki adımları takip ediniz.

EPEL ve REMI repolarını güncelleme:

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm
sudo rpm -Uvh remi-release-5*.rpm epel-release-5*.rpm

Nano ile açtığımız dosyada ilk sıradaki [remi] altında bulunan enabled değerini 1 yapın. Ardından Ctrl + X ile kaydedip çıkın.

sudo nano /etc/yum.repos.d/remi.repo

 

Son olarak da php’yi güncelleyelim:

yum install php