plesk varnish kurulumu

1.Apache portunu 80’den değiştireceğiz, 8080 yapalım.

Kod:
mysql -uadmin -p$(cat /etc/psa/.psa.shadow) -D psa -e'replace into misc (param, val) values ("http_port", 8080);'
/usr/local/psa/admin/bin/httpdmng --reconfigure-all

Portumuz 8080 oldu.

2.httpd.conf içerisinde Listen kısmını düzenleyelim

Kod:
nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Listen portunu yeni portumuzla değiştirelim.

3.Atomic reposunu varnish kurulumu için aktifleştirelim

Kod:
wget -q -O - http://www.atomicorp.com/installers/atomic | sh

4.Varnish’i kuralım

Kod:
yum install varnish

5.Atomic reposunu deaktif edelim

Kod:
nano /etc/yum.repos.d/atomic.repo

Enabled kısmını 0 olarak değiştirelim

6.Varnish konfigurasyon dosyasını açalım

Kod:
nano /etc/sysconfig/varnish

Bulup, düzenleyelim

Kod:
VARNISH_LISTEN_PORT=80
VARNISH_STORAGE_SIZE=1G
VARNISH_STORAGE="malloc,${VARNISH_STORAGE_SIZE}"

Varnish portunu 80 olarak tanımladık ve depolama alanını 1GB olarak ayarladık.

7.Varnish’i çalıştıralım ve başlangıca ekleyelim

Kod:
/etc/init.d/httpd restart
Kod:
/etc/init.d/varnish start
Kod:
chkconfig varnish on