Wvmare açıkken clone alma

Taşıma bittikten sonra eski sunucuyu kapalı duruma getirip yeni sunucuyu açıyoruz,
CENTOS 6
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
bu dosya içersinde UUID ve MAC satırlarının başına # ekleyip esc + “,  esc + ZZ yaparak kaydedip çıkıyoruz.
Sonrasında aşağıdaki komutu çalıştırıp reboot ediyoruz
rm -rf /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

CENTOS 7

cd /etc/sysconfig/network-scripts/
ls

Burada gördüğümüz değer ile kırmızı olarak belirttiğim kısım değiştiriyor ve gerekli değişiklikleri yapıyoruz.

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160

ya da

nmtui