403 forbidden hatası çözümü

SSH bağlantısı kurarak

find * -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755 # for directories
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644 # for files