Kendim düzenleme ve değişiklikler yapabilir miyim?

Yazılımımız sürekli geliştirilip güncel tutulmaktadır bu nedenle şifrelidir.