htaccess ssl yönlendirme

SSL yönlendirmesini yapabilmeniz için .htaccess dosyasına aşağıdaki satırı ekleyiniz.