htaccess ssl yönlendirme

SSL yönlendirmesini yapabilmeniz için .htaccess dosyasına aşağıdaki satırı ekleyiniz.

RewriteCond %{SERVER_PORT} !=443
RewriteRule ^ https://www.alanadi.com%{REQUEST_URI} [NS,R,L]