Linux üzerine vmware tools kurmak

VM console üzerinden Install/Upgrade VMware Tools ‘a tıklayarak VMware Tools imajını guest makineye mount ediniz. Mount işlemi bittikten sonra ubuntu işletim sisteminin terminal ekranında aşağıdaki komut satırlarını giriniz;

sudo apt-get update && sudo apt-get install perl
sudo mkdir /mnt/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
ls /mnt/cdrom
tar xzvf /mnt/cdrom/VMwareTools-*.tar.gz -C /tmp
cd /tmp/vmware-tools-distrib/ 
sudo ./vmware-install.pl -d
sudo reboot