MySQL 5.6 hatası

Veri eklerken hata almanız durumunda aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

nano /etc/my.cnf

sql_mode="NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

service httpd restart 

veya

systemctl stop mariadb mysql

systemctl start mariadb mysql