MySQL sunucusu saat dilimi nasıl değiştirilir?

Mysql select now(); sorgusu yaptığınız da saat farkı ortaya çıkıyor ve yanlış ise;

SSH login olarak;

nano/etc/my.cnf  

default-time-zone = '+03:00'

 

 uygulayınız.

php ile

$db->query("SET time_zone = '+03:00'");