SSH gateway değiştirme

ONBOOT = yes   (no olan kısmı yes yapıyoruz)
GATEWAY = 1.1.1.1 IP  (gateway karşısına doğru gateway’i yazıyoruz)