Sunucudaki büyük dosyaları tespit etme

SSH Login olduktan sonra aşağıdaki komut ile büyük dosyaları listeletebilirsiniz.

Aşağıdaki komut /var dizini içerisinde 100 MB’tan daha büyük dosyaları listeyecektir.

find /var -type f -size +100M -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $5 ": " $9 }' |sort -n

 

Yorum Yapın